KÖP

4D BUTIK

4D Client Expansion v19

Används med 4D Server applikationer,klientprogram installeras på ett obegränsat antal Mac-och / eller Windows-maskiner. Antalet maskiner som samtidigt får ansluta till servern begränsas av antalet Client Expansion licenser. Dessa licenser skall installeras på 4D Server.

 

Ytterligare samtidiga användare kan läggas till din 4D Server genom att köpa en packe 4D Client Expansion. De finns i 1, 5 och 10 förpackningar enhet.

från 3 990,00 SEK

Utöka din konfiguration
UID_PA: 0
UID_CS: 0
Build time: 203 ms
Prebuild date: 26/09/2022 09:43:37
Build Number: 1400
Generik URL: /store/article/article_model.shtml
Previous URL:
Current GMT time: 27/09/2022 05:18:18
Current Store Local time: 27/09/2022 06:18:18 949353561